top of page

פרוייקט משותף עם המעצבת יעל עצמון לוי

חדר נערה בת 14 ממודיעין | צילומים: אבי מורג

IMG_4162 (ForWeb).jpg
IMG_4105 (ForWeb).jpg
IMG_4107 (ForWeb).jpg
IMG_4210 (ForWeb).jpg
IMG_4227 (ForWeb).jpg
IMG_4143 (ForWeb).jpg
IMG_4146 (ForWeb).jpg

חדר נערה בת 13 ממודיעין | צילומים: אבי מורג

IMG_8561 (ForWeb).jpg
IMG_8589 (ForWeb).jpg
IMG_8620 (ForWeb).jpg
IMG_8574 (ForWeb).jpg
IMG_8609 (ForWeb).jpg
IMG_8564 (ForWeb).jpg
IMG_8581 (ForWeb).jpg

חדר נערה בת 16 ממודיעין | צילומים: אבי מורג

IMG_8504 (ForWeb).jpg
IMG_8436 (ForWeb).jpg
IMG_8544 (ForWeb).jpg
IMG_8461 (ForWeb).jpg
IMG_8508 (ForWeb).jpg
IMG_8545 (ForWeb).jpg
IMG_8488 (ForWeb).jpg
IMG_8516 (ForWeb).jpg

noapazhomestyling  |  נועה פז הלבשת הבית

bottom of page