top of page

עיצוב בית בשכירות בקיבוץ גת | צילומים: דפנה הרשקוביץ' דיסטל

כניסה לבית | נועה פז
עיצוב בית שכור | נועה פז
עיצוב בית שכור | נועה פז
עיצוב בית שכור | נועה פז
חדר שינה בית שכור | נועה פז
חדר שינה בית שכור | נועה פז
מטבחון בית שכור | נועה פז
כניסה לבית | נועה פז
עיצוב בית שכור | נועה פז
עיצוב בית שכור | נועה פז
שידת טלויזיה צהובה
חדר שינה בית שכור | נועה פז
חדר שינה בית שכור | נועה פז
חדר שינה בית שכור | נועה פז
עיצוב בית שכור | נועה פז
חדר שינה בית שכור | נועה פז
חדר שינה בית שכור | נועה פז
052A9787.JPG
מטבחון בית שכור | נועה פז
עיצוב בית שכור | נועה פז
עיצוב בית שכור | נועה פז
מטבחון בית שכור | נועה פז

noapazhomestyling  |  נועה פז הלבשת הבית

bottom of page